Welkom op de website van K.B.S. De Achthoek 
 

Agenda komende periode
09-09-2015
Ook dit jaar krijgen de leerlingen van onze school tennisles. Zorg voor sportieve kleding
24-09-2015
Deze keer 1 informatieavond voor alle groepen. Verdere info volgt via nieuwsblad

De Achthoek is een prachtige dorpsschool, gelegen aan de magnifieke Brink in Den Hout.

De Achthoek is een kwalitatief goede school waar onze leerlingen gelukkig zijn en waar ze in een respectvolle en veilige omgeving leren. Wij bieden, naast een veilig klimaat, onderwijs op een niveau dat boven het landelijk gemiddelde uitstijgt. Ook in vergelijking met andere scholen in de omgeving komt de Achthoek op belangrijke punten als hoog gekwalificeerd uit de bus. Graag zetten wij de pijlers, waarop wij deze bewering baseren voor u kort op een rij. Voor een verdieping op deze pijlers verwijs ik u graag naar onze schoolgids, die u kunt vinden onder het kopje ouders.
 

 


Onze 10 pijlers:

  1. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
  2. We staan voor open communicatie.
  3. Op de halfjaarlijkse citotoetsen scoren we boven het landelijke gemiddelde.
  4. We hebben een positief inspectierapport.
  5. Meegedaan aan onderzoek voor excellente scholen.
  6. We hebben een duidelijke structuur op onze school.
  7. Adaptief onderwijs is in ons onderwijs geworteld.
  8. We zijn een vooruitstrevende school.
  9. We krijgen regelmatig complimenten van VO scholen.
  10. Op onze school is zowel voor-, tussen- en naschoolse opvang aanwezig.


Als deze website u nieuwsgierig heeft gemaakt dan bent u natuurlijk altijd van harte welkom op onze school.
Onze website is een voorportaal van onze school. U kunt hierop van alles terugvinden.

We wensen u veel lees- en kijkplezier op onze website.

Team basisschool De Achthoek